SygesikringsordningenDansk Psykolog Forening har indgået overenskomst med Sygesikringens Forhandlingsudvalg om lægehenvist psykologhjælp til:
 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge
 • personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom.
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald.
 • personer, der har forsøgt selvmord.
 • kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer over 18 år med let til moderat depression
 • depression og er mellem 18 og 38 Śr med let til moderat angstlidelse herunder OCD
Regionen betaler 3/5 af honoraret, mens klienten betaler de resterende 2/5. Klienten kan evt. få delvis refusion i "Sygeforsikringen Danmark". Se mere om dette på "Sygeforsikringen Danmark"s egen hjemmeside under "tilskud". Psykologen skal være godkendt – have ydernummer – og hjælpen forudsætter en henvisning fra den praktiserende læge. Dansk Psykolog Forening har udgivet en fortegnelse over "psykologer med ydernummer".

Kilde: Dansk Psykolog Forening
Kirkestræde 4, 1 sal. - 4700 Næstved - Tlf: 55 72 08 00 - munke@post3.tele.dk